test

WOZdata

WOZdata is ontstaan uit een samenwerking tussen de organisaties MOSS uit Amsterdam en Bitman uit Haarlem. Deze samenwerking heeft o.a. geresulteerd in het product iWOZ® dat inmiddels door meer dan 85% van alle Nederlandse gemeenten wordt gebruikt in de gemeentelijke WOZ-processen. WOZdata zet zich in om de komende jaren gemeenten en samenwerkingsverbanden te ondersteunen in de aankomende veranderingsprocessen.

iWOZ

iWOZ® is een softwaresysteem dat vraagprijzen en vastgoedinformatie verzamelt en deze gegevens vervolgens via een eigen website inzichtelijk en opvraagbaar maakt. De iWOZ® website is niet openbaar en slechts te benaderen via het WDC, een website van de VNG. Tot het WDC hebben alleen medewerkers van gemeentelijke belastingdiensten toegang.

BnBdata

In samenwerking met de gemeente Den Haag heeft WOZdata de online tool BnBdata ontwikkeld. Met behulp van deze tool leggen gemeenten alle informatie met betrekking tot de voor verhuur aangeboden objecten vast. Ze zijn op die manier in staat om beter zicht te houden op dergelijke verhuuractiviteiten.

BnBdata verzamelt alle appartementen (zgn. listings) die op de websites van AirBnB en Wimdu worden aangeboden. De status van deze listings wordt meerdere keren per dag gecontroleerd en bijgewerkt. Gegevens uit de gemeentelijke administratie kunnen toegevoegd worden (hotelnummer, administratienummer).

 

 

harlem WOZ

WOZ, Data en iWOZ®

WOZdata verzamelt, controleert, standaardiseert, verrijkt, presenteert en levert gegevens aan gemeentelijke overheden. Deze gegevens worden vervolgens door de gemeenten in diverse processen toegepast.

De kracht van WOZdata ligt in het snel en flexibel opleveren van hoogwaardige software waarbij het zwaartepunt ligt in het gebruik van grote hoeveelheden data. Hierbij worden hedendaagse ontwikkeltechnieken en tools gebruikt die ervoor zorgen dat de door ons ontwikkelde websites snel reageren op gebruikersacties, zich aanpassen aan het scherm waarmee de bezoeker de website bekijkt en stabiel zijn.

Data

Onze ambitie is gemeenten en de centrale overheid bij te staan in hun informatievoorziening zodat ook zij, op hun beurt, in staat zijn flexibel in te spelen op maatschappelijke veranderingen en hun inwoners op maat te bedienen.

In een maatschappij waar de burger vrijwel onmiddellijk inzage heeft in alle informatie die de gemeente aanlevert is het meer dan ooit van belang dat die informatie correct is. En laat daar nou precies onze toegevoegde waarde liggen.

Onze kracht ligt in het verzamelen van waardevolle gegevens ter ondersteuning van de WOZ en het koppelen van deze data aan relevante bronnen als de BAG en het CBS.

Samenwerkingen

Om de Nederlandse gemeenten bij te staan in hun behoefte aan informatie werkt WOZdata samen met de VNG, de Waarderingskamer, de Gemeente Den Haag en Brainbay.

iWOZ®

iWOZ® is een softwaresysteem dat vraagprijzen en vastgoedinformatie verzamelt en deze gegevens vervolgens via een eigen website inzichtelijk maakt. De iWOZ® website is niet openbaar en slechts te benaderen door medewerkers van gemeentelijke belastingdiensten.

Bijna alle Nederlandse gemeenten hebben intussen een abonnement op iWOZ® afgesloten. De dataleveringen vormen, samen met innovatieve website van iWOZ®, een dagelijkse noodzakelijke bron van informatie voor alle aangesloten gemeenten.

Adresgegevens

023 5 400 40 7
info@woz-data.nl
Houtmarkt 21
2011 AL Haarlem

Contact

Neem contact met ons op.

Velden met een * zijn verplicht.